PSB 9 - Epistole, Fericitul Ieronim - vol. I

PSB 9 - Epistole, Fericitul Ieronim - vol. I

Preț55.90RON
Greutate: 0.800 Kg
Cod: IBM084
Editura:Basilica
Autor(i):Fer. Ieronim
Traducător:colectiv
An aparitie:2013
Număr de pagini:416 pagini
Dimensiuni (I x L x h):160 x 240 x 30 mm
Tip Coperta:Cartonată
ISBN:978-606-8495-46-0
Nu se află în stoc
RecomandăEvaluează
Îmi doresc Compară

În Biserica lui Hristos „nu mai este elin şi iudeu, tăiere-împrejur şi netăiere-împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos” (Coloseni 3,11). De aceea şi Duhul adevărului şi al unităţii a grăit lumii nu doar în aramaică, ci şi în greceşte, latineşte, siriacă, armeană şi în toate limbile pământului. În veacul al IX-lea, Biserica (atât în Răsărit, cât şi în Apus) a con­damnat cu fermitate aşa-numita „erezie a celor trei limbi”, potri­vit căreia cuvântul dumnezeiesc ar avea eficienţă mântuitoare doar dacă este rostit în ebraică, greacă sau latină. Cincizecimea (cf. Faptele 2, 6) ne-a arătat limpede că puterea harică şi mântui­toare a cuvântului lui Dumnezeu nu poate fi îngrădită în hotarele mai strâmte sau mai largi ale unei limbi. Astfel, tezaurul patristic al Bisericii creştine nu cuprinde doar scrieri în limba greacă, ci şi în latină, siriacă, armeană, coptă etc. şi în toate limbile pămân­tului, fiindcă Dumnezeu dăruieşte neîncetat Sfinţi Părinţi Bise­ricii Sale. Un asemenea Părinte al Bisericii - deşi incomod atât pentru contemporani, cât şi pentru posteritate - a fost Ieronim. Ascet, cărturar de o statură impresionantă, poliglot (cunoştea în mod desăvârşit latina şi greaca, având şi serioase cunoştinţe de ebraică şi alte limbi orientale), tălmăcitor de geniu (i-a tradus în latină pe marii teologi greci anteriori), exeget şi hagiograf, maestru spi­ritual, părinte al filologiei şi traductologiei biblice, tălmăcitor şi revizuitor al Bibliei latine (Vulgata rămâne opera lui fundamen­tală), apologet al dreptei credinţe şi al vieţii monahale, erudit, scriitor talentat (ca discipol al celebrului Aelius Donatus, a scris în latina cea mai elevată din toată patristica latină; este men­ţionat de Auerbach în a sa istorie a realismului european, Mimesis, ca unul dintre Părinţii realismului şi naturalismului baroc din literatura occidentală), polemist redutabil, moralist temut, unul dintre ctitorii monahismului occidental - toate reprezintă tot atâtea ipostaze ale personalităţii unice a acestui Doctor Ecclesia, care a trăit, a practicat asceza, a studiat şi a scris în marile centre spirituale şi culturale ale creştinismului vremii: Roma, Constantinopol, Antiohia, Alexandria, Ierusalim.

editurapatriarhiei.ro

Editura:Basilica
Autor(i):Fer. Ieronim
Traducător:colectiv
An aparitie:2013
Număr de pagini:416 pagini
Dimensiuni (I x L x h):160 x 240 x 30 mm
Tip Coperta:Cartonată
Greutate:0.800 kg
ISBN:978-606-8495-46-0
Volumul:1
Cod produs:IBM084
Sus