Renașterea muzicală a Bizanțului Românesc

Renașterea muzicală a Bizanțului Românesc

Preț20.00RON
Greutate: 0.200 Kg
Cod: BYZ013

Postul Mare în vremea Sf. Paisie de la Neamț*
(înregistrare live, 18 martie 2018, Biserica „Sf. Iulian din Tars”, Iași)
* conține booklet

PRECOMANDĂ - Livrare din 27 martie 2019

Editura:BYZANTION
Mediu de stocare:CD
Autor(i):BYZANTION
Îngrijire ediție:Adrian Sirbu & Pr. Ștefan Mihalcea
Durată:78 min
Dirijor:Adrian SÎRBU
An aparitie:2019
Limba:Română
Tip Coperta:Digi-pack
Cantitate:
RecomandăEvaluează
Îmi doresc Compară

Repertoriu


Partea I - Urcușul spre sfintele Patimi (cântări din duminicile Postului Mare)

1. Îngreuiați fiind ochii mei, plagalul glasului I, slavă la stihoavnă, Duminica vameşului şi a fariseului, de Petru Lampadarie, adaptare de Visarion Duhovnicul (ms. Autograf Visarion Duhovnicul de la M-rea Ciolanu necatalogat, f.1v-2r și tipărire în Filotheu Bălan - ed., Triod Paisian, București, Ed. Sophia, 2005, p. 3).
2. Să ne curățim mai înainte pe noi, glasul I, slavă la laude, în Duminica înfricoşatei Judecăţi, de Petru Lampadarie, adaptare de Visarion Duhovnicul (ms. autograf, M-rea Ciolanu, f.7v-8r ș i Triod Paisian, p. 37).
3. Postul cel duhovnicesc primindu-l, glasul I, stihiră în Miercurea celei de-a doua săptămâni a Postului Mare, de Petru Lampadarie, adaptare de Visarion Duhovnicul, ms. autograf, M-rea Ciolanu, f.17r ș i Triod Paisian, p. 71).
4. Crucii Tale, cântare la scoaterea Sfintei Cruci, glasul al II-lea (Triod Paisian, p. 88).
5. La râul Babilonului (fragment din psalmul 136), glasul al III-lea, de Iosif Monahul ~1730-1818, (ms. Secu 70, f. 356v-372v ș i Triod Paisian, p. 683).
6. Iar mulțimile care mergeau, recitare în stil ecfonetic (Ev. după Matei 21, 9-11).
7. Astăzi harul Sfântului Duh, plagalul glasului I, stihiră la Vecernie, Duminica Floriilor, de Petru Lampadarie, adaptare în românește de Dimitrie Suceveanu. (Dimitrie Suceveanu, Idiomelar, vol. III, Chilia „Buna-Vestire”, Schitul Lacu, 2014, p. 76 77).
8. Mărimuri la Duminica Floriilor, plagalul glasului al IV-lea, tradiţie românească încă din sec. XIV, transcriere de ierom. Visarion Duhovnicul (ms. Secu 70, f. 232v-233r ș i Triod Paisian, p. 167).

Partea a II-a cântări din Săptămâna Patimilor

9. Aliluia, Iată Mirele vine, plagalul glasului al IV-lea trifonic, tact grabnic, traducere după Grigorie Protopsaltul (ms. Neamţ r. 002, f. 21r, ms. Secu 70, f. 375v ș i Triod Paisian, p. 228 și 235).
10. Privegheați și vă rugați, glasul al II-lea, tropar la antifonul al 3-lea al slujbei Sfintelor Patimi, de Petru Lampadarie, traducere de Visarion Duhovnicul (ms. autograf M-rea Ciolanu, f.42v ș i Triod Paisian, p. 345).
11. În vremea aceea, unul din farisei, recitare în stil ecfonetic (Ev. după Luca 7, 36-48, selecție de versete).
12. Doamne, femeia ceea ce căzuse, plagalul glasului al IV-lea, de ierom. Calinic (ms. Secu 83, f. 36r ș i Triod Paisian, p. 281).
13. Pe Domnul lăudați-L, plagalul glasului I, la Paremiile din Sfânta şi Marea Sîmbătă de Georgios Raidestinos (ed.), Μεγάλη Εβδομάδα, Constantinopol ș i Visarion Duhovnicul (ms. autograf M-rea Ciolanu, f. 94r-v, ș i Triod Paisian, p. 618).
14. Cinei Tale celei de taină, plagalul glasului al II-lea, chinonic în Sfânta și Marea Joi, de Visarion Duhovnicul (în Triod Paisian, p. 336).
15. Întru o zi ai învrednicit, glasul a III-lea, luminânda slujbei Sfintelor Patimi, melos tradiţional, transcriere de Visarion Duhovnicul (din ms. autograf, M-rea Ciolanu, f.112v ș i Triod Paisian, p. 381) şi de ierom. Macarie Ieromonahul.
16. Prohodul Mântuitorului nostru Iisus Hristos (fragment) cu stihuri din psalmul 118, melodie tradițională în plagalul glasului I tetrafonon (stările I și a II-a) și plagalul glasului al IV-lea trifonic (starea a III-a).
17. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, recitare în stil ecfonetic (Ev. după Matei 27, 50-54, selecție de versete).
18. Înfricoșatu-s-a pământul, glasul I, irmos calofonic* de Petru Berechet, adaptare în românește și cratimă* de Macarie Ieromonahul (ms. BAR 1685, f, 30r).
19. Hristos a înviat, plagalul glasului I, melodie tradițională.

 

Editura:BYZANTION
Mediu de stocare:CD
Autor(i):BYZANTION
Îngrijire ediție:Adrian Sirbu & Pr. Ștefan Mihalcea
Durată:78 min
Dirijor:Adrian SÎRBU
An aparitie:2019
Limba:Română
Tip Coperta:Digi-pack
Greutate:0.200 kg
Volumul:XIII
Sus