Doxastar. Tomul al doilea. Februarie-august

Doxastar. Tomul al doilea. Februarie-august

Price:10.11EUR
Weight: 0.900 Kgs
Code: PP01

Facerea lui Iacov Protopsaltul, iar Slavele Stihoavnelor sunt ale lui Hurmuz Hartofilaxul, traduse de părintele Nectarie, protopsaltul Sfântului Munte, şi s-au transcris după original de ieromonahul Teofilact prodromitul.

Publisher:Scara
Author(s):Iacov Protopsaltul
Year of publication:2016
Out of stock
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

Doxastarul lui Iacov Protopsaltul (+1800), o carte dedicată slujbelor de priveghere, este prezent în manuscrise în notaţia originală începînd cu anul 1795, iar în exegeză hrysanthică începînd cu anul 1828. Opera a beneficiat de mai mulţi exegeţi, iar lucrarea celui mai cunoscut dintre ei – Hurmuz Hartofylax (+1840) -, a fost tipărită pentru prima dată în anul 1836. În limba română Doxastarul lui Iacov a fost tradus în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, de către Schimonahul Nectarie (+1898), protopsaltul Muntelui Athos,  în principal după exegeţii athoniţi ai lui Iacov şi mai puţin după exegeza lui Hurmuz, adăugîndu-i şi slave şi idiomele compuse de Hurmuz însuşi şi tipărite în 1859 la Constantinopol.

La noi în ţară au existat cîteva copii manuscrise aleDoxastarului lui Iacov în limba greacă, în general pe la mănăstirile mari. O primă traducere în româneşte a Doxastarului lui Iacov a fost începută la Mănăstirea Neamţ de către Ieromonahul Visarion Duhovnicul (+1844), probabil în ultimii ani ai vieţii sale. Din însemnările singurului manuscris păstrat (BMN mr 012), autograf al Părintelui Visarion, rezultă că el completase traducerea cu slavele a încă doi sfinţi – Parascheva de la Iaşi şi Visarion de Larissa -, cel mai probabil în acelaşi stil stihiraric, dar acestea nu ni s-au păstrat.

Traducerea Doxastarului făcută în secolul al XIX-lea de către Părintele Nectarie nu s-a răspîndit în ţară aproape deloc. Cu excepţia copiilor manuscrise executate pentru Schitul Darvari din Bucureşti şi Schitul Bucium din Iaşi, nu se cunosc alte exemplare care să fi circulat prin mănăstirile româneşti. Abia începînd cu 1999 cîteva exemplare transcrise în grafie latină de actualul Ieromonah Ioan de la Chilia Bunei Vestiri a Schitului Lacu (Athos) au început să circule printre psalţii pasionaţi din România. După încă 17 ani, cartea de faţă, apărută la ed. PsalticPress din Bucureşti, este prima ediţie tipărită în româneşte a Doxastarului lui Iacov.

Doxastarul lui Iacov are marea calitate de a fi ultima lucrare din istoria Bisericii care conţine cîntări stihirarice compuse după toate regulile acestei specii azi dispărute. Abordarea compoziţiilor lui Iacov cere o temeinică cunoaştere a meşteşugului psaltic, deopotrivă cu stăpînirea execuţiei formulelor stihirarice (fără de care există permanent riscul unei cîntări lungi şi anoste). Pentru aceea, psaltul are nevoie de o foarte bună cunoaştere a tradiţiei acestui meşteşug, ajuns astăzi aproape necunoscut.

m. Filotheu Bălan

Ssursa: http://manastirea.petru-voda.ro/

Publisher:Scara
Author(s):Iacov Protopsaltul
Year of publication:2016
Product code:PP01
Scroll To Top